Shopping Cart

No products in the cart.

About us

Jessica

For your exclusive life

Jessica คุณค่า…เหนือระดับ

ด้วยขั้นตอนการผลิตจากผู้ผลิตที่มีความชำนาญมากกว่า 28 ปี ​ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความพิถีพิถันในการตัดเย็บ พร้อมทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค ผลิตด้วยขั้นตอนที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟีเคชั่น

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความพิถีพิถันในการตัดเย็บ พร้อมทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทุกคนประทับใจ เครื่องนอน Jessica ดูเเลและปกป้องคุณด้วยสารเคลือบ Purista จากประเทศอังกฤษ ป้องกันแบคทีเรีย ไร้กลิ่น นอกจากนั้นหมอนหนุนและหมอนข้างของ Jessica ยังเคลือบสาร Actigard จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ป้องกันไรฝุ่น แบคทีเรียและเชื้อรา